Kvalitets- og miljøstyring

NordRen AS skal være en av de ledende leverandørene av tjenester innen innsamling og transport av husholdningsavfall. Dyktige renovatører og ledere med gode fagkunnskaper og lang erfaring fra avfalls- og transportbransjen, skal levere kostnadseffektive løsninger med god kvalitet for våre kunder.

Våre kunder er kommuner og interkommunale selskaper, og i samarbeid med disse utfører vi en samfunnskritisk oppgave. Våre tjenester må derfor utføres med høy leveringssikkerhet og profesjonell utførelse. Videre skal vi fremstå med en godt vedlikeholdt bilpark og med motiverte og serviceinnstilte medarbeidere.

Et godt og velfungerende kvalitetssystem er avgjørende for å sikre at vi har velfungerende og tilgjengelige prosesser som fungerer i det daglige arbeidet. Målet med systemet er kort og godt å sørge for at arbeidet blir utført på en sikker og god måte for alle ansatte og de vi samarbeider med. Videre skal systemet sikre at vi overholder de lover, regler og avtaler som gjelder for vår virksomhet.

NordRen AS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018