Sertifisert iht. standardene ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018

ISO9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse, og er basert på 7 prinsipper:

1. Kundefokus

2. Lederskap

3. Menneskers engasjement

4. Prosesstankegang

5. Forbedring

6. Bevisbasert beslutningstaking

7. Relasjonsledelse

ISO14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring. Noen av fokusområdene er:

  • Setter fokus på miljøstyring for å styrke våre bedriftsmuligheter
  • Kutter kostnader ved å redusere avfallsmengden og energiforbruket
  • Bevisstgjøre egen organisasjon på hvordan virksomheten påvirker miljøet
  • Jobber mer effektivt og kutter dermed kostander
  • Skape varige konkurransefortrinn og et godt omdømme

ISO45001, den nye standarden for arbeidsmiljø, ble lansert 12. mars 2018. Den nye standarden erstatter den populære britiske standarden OHSAS 18001.

Prinsippene og kravene i standarden legger til rette for et effektivt forbedringsarbeid som bidrar til et godt arbeidsmiljø og ivaretakelse av risikoforholdene for egne ansatte og andre relevante parter. Alle bedrifter i Norge må jobbe systematisk med arbeidsmiljø i tråd med HMS-/internkontrollforskriften og arbeidsmiljøloven. ISO 45001 har krav til bruk av noen særskilte styringsprinsipper som går utover nasjonalt lovverk. Dette gjelder for eksempel arbeidsmiljøpolitikk, samsvarsvurdering og ledelsens gjennomgåelse. Standarden har også en tydelig forventning og krav til involvering av de ansatte og deres representanter.

LINKER: