Sertifisert iht. standardene NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015

ISO9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse, og er basert på 7 prinsipper:

1. Kundefokus

2. Lederskap

3. Menneskers engasjement

4. Prosesstankegang

5. Forbedring

6. Bevisbasert beslutningstaking

7. Relasjonsledelse

ISO14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring. Noen av fokusområdene er:

  • Setter fokus på miljøstyring for å styrke våre bedriftsmuligheter
  • Kutter kostnader ved å redusere avfallsmengden og energiforbruket
  • Bevisstgjøre egen organisasjon på hvordan virksomheten påvirker miljøet
  • Jobber mer effektivt og kutter dermed kostander
  • Skape varige konkurransefortrinn og et godt omdømme

LINKER: