Samfunnsansvar

Med samfunnsansvar mener vi hvilket ansvar NordRen påtar seg i forhold til mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten. Dette er hensyn ut over det som er pålagt ved lov.

I tillegg til å prioritere det økonomiske aspektet, skal NordRen også fokusere på det sosiale og miljømessige. På den måten får vi en tydeligere og mer realistisk vurdering av hvilke gevinster og kostnader som ligger i bedriftens virksomhet. Samfunnsansvar er en integrert del av vår forretningsstrategi for å sikre at samfunnsansvaret ivaretas i den daglige driften.

Å ha en bevisst holdning til samfunnsansvar skaper gode arbeidsforhold, gir et godt renommé og fornøyde kunder. De fleste kunder/ oppdragsgivere er opptatt av at produktene de kjøper er ”rettferdige” og produsert på en miljøriktig måte. Vi opplever at samfunnsansvar også kan innebære reduserte kostnader som følge av ressurs- og energiøkonomisering.