NordRen AS - en ny aktør i renovasjonsbransjen

 -07.11.2013-

NordRen AS er en nyetablert tjenesteytende transportbedrift som konkurrerer om offentlige kontrakter innen renovasjon, transport og annen service innenfor samme segment. Selskapet ble opprettet i 2013 gjennom oppkjøp og omdefinering av forretningsområde av NDI Engineering AS. Selskapet flyttet så til nyoppussede lokaler på Lørenfallet i Sørum kommune hvor administrasjonen nå befinner seg.