Nytt oppdrag - Det første på Vestlandet

 -04.07.2017-

Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS (SIM) har valgt NordRen som sin nye leverandør vedrørende innsamling av husholdningsavfall. Dette betyr at NordRen nå også etablerer seg på Vestlandet/ Sunnhordland.

Annen media: