Ledelse og kompetanse

Administrasjonen i selskapet har lang erfaring fra oppstarter og drift av kommunale renovasjonskontrakter i hele Norden. Ledelsen så vel som avdelingsledere har alle omfattende bakgrunn fra husholdningsrenovasjon. Dette betyr blant annet kompetanse på utvikling av løsninger og oppdragsbeskrivelse, ruteplanlegging, oppstarter og administrativ/ operativ drift. Denne erfaringen bruker vi til å lage gode løsninger for innbyggerne i samarbeid med våre oppdragsgivere i kommuner og interkommunale selskaper.

Noen referanseoppdrag som kan nevnes er: Oslo, ROAF, ØRAS, VESAR, RfD, Sandefjord, Agder Renovasjon, Avfall Sør Husholdning, MAREN, HIM, ÅRIM, IRS Miljø, IØR, SIMAS, SUM, GLT, MOVAR, Stockholm, Østeråker, Järfälla, Sollentuna, SuToHaMu, Malmø, Vellinge, MERAB, Avfallshanteringen Östra Skaraborg og Sörmland Vatten.

NordRen AS er et nisjeselskap som er spesialisert på husholdningsrenovasjon.

Ansatte

Svein Tore Aurland (Daglig leder)
Avdeling: Ledelse
Tlf.: (+47) 419 00 019
Les mer
Finn Lodsby (Driftssjef)
Avdeling: Ledelse
Tlf.: (+47) 994 01 333
Les mer
Siri Holand Andresen (Personalsjef)
Avdeling: Ledelse
Tlf.: (+47) 984 76 399
Les mer
Roy Åsheim (Teknisk sjef)
Avdeling: Ledelse
Tlf.: (+47) 911 38 578
Les mer
Roy er en av gründerne av NordRen AS og eier gjennom Kastebekken Holding AS 40% av selskapet. Han har sin bakgrunn fra lastebilbransjen med 25 års erfaring, hovedsaklig fra Norsk Scania som verksmester, teknisk sjef, distriktssjef og daglig leder på regionsnivå. Han har siden 2003 arbeidet innen revovasjonsbransjen med fokus på kommunale renovasjonskontrakter. Roy har i denne perioden vært med på å bygge opp RenoNorden AS, og har innehatt stilinger som avdelingsleder, teknisk direktør, driftsdirektør og administrerende direktør. Han har hatt ansvaret for oppstart og drift av mer enn hundre kommuner i Norge og Sverige, samt innkjøp og vedlikehold av alt bilmateriell, ca. 600 kjøretøyer. Han har også hatt ansvar for å bygge opp den svenske aktiviteten til RenoNorden AB hvor han har hatt roller som driftsdirektør, VD og arbeidende styreformann. Roy er utdannet mekaniker tunge kjøretøy med fagbrev, samt teknisk fagskole og driftsøkonom.
Roger Eriksen (Logistikksjef)
Avdeling: Ledelse
Tlf.: (+47) 926 98 831
Les mer
Asbjørn Haugen (IT-sjef)
Avdeling: Ledelse
Tlf.: (+47) 901 60 210
Les mer
Asbjørn Haugen, er en av gründerne i NordRen AS. Asbjørn har bakgrunn fra miljøstudier og entret renovasjonsbransjen i 1996 i Norsk Gjenvinning AS som renovatør. I NG hadde han ansvar for å ruteplanlegge og kvalitetssikre prosjektene «Renovasjon i Grenland» og «ROAF». Fra 2000 var han en av grunderne i RenoNorden AS (RenoNorge AS) som systemansvarlig og hadde ansvar for kvalitetssystemet, IT og logistikkplanlegging. Asbjørn var med i prosjektteamet for nye kontrakter og har vært med på å bygge opp mange nordiske avdelinger som logistikkdirektør. Asbjørn er Cand. mag. /masterutdannet innen miljø, geografi, logistikk, kvalitet og risiko, og har som de andre i administrasjonen sertifikat og kompetansebevis på tyngre kjøretøy, masseforflytningsmaskiner og løfteutstyr. Asbjørn er QMCe sertifisert kvalitets- og risikosleder.
Svein Sørensen (Rådgiver)
Avdeling: Ledelse
Tlf.: (+47) 917 11 445
Les mer
Han er en av gründerne av NordRen AS som ble stiftet høsten 2013 og eier gjennom Løren Holding AS 40 % av selskapet. Han har tilnærmet 40 års erfaring fra innsamling og transport av husholdningsavfall i både norske og svenske kommuner. I 20 år som daglig leder i et mindre lokalt familieselskap på Romerike, og deretter som renovasjonssjef i Norsk Gjenvinning AS, avd. Oslo og Akershus. I 2000 var han en av gründerne i RenoNorge AS, senere RenoNorden AS hvor har innehatt stillingene som driftssjef, daglig leder, konsernsjef og styreformann. Han har utarbeidet anbud i flere hundre kommuner i Norge og Sverige samt ledet oppstartsteam og hatt driftsansvar i en rekke av disse kommunene. Svein er utdannet økonom fra Norges Handelshøyskole.
Mona Granås Holt (Lønns- og regnskapsmedarbeider)
Avdeling: Administrasjon
Tlf.: (+47) 920 12 938
Les mer
Bjørn Veland (Avdelingsleder)
Avdeling: Moss (110)
Tlf.: (+47) 918 76 264
Les mer
Bjørn Veland er ansatt som avdelingsleder i NordRens avdeling i Moss og har fullt ansvar for den daglige driften av avdelingen. Bjørn kommer fra en tilsvarende lederstilling i RenoNorden AS og har arbeidet innen renovasjonsbransjen siden 2005. Bjørn har mange års erfaring innen forskjellige typer transport, blant annet fra ADR og tank. Bjørn har tidligere arbeidet som formann for renovatører før han ble avdelingsleder i RenoNorden AS. Han har således gått gradene fra praktisk drift til ledelse. Bjørn har høy teknisk kompetanse og er personen å rådføre seg med i forhold til drift og vedlikehold avforskjellige renovasjonskjøretøy. Bjørn sørget for at NordRens oppstart for MOVAR har gått etter planene, og selv med oppstart midt i påsken 2015 oppfylte avdelingen avvikskravene med god margin fra første dag (<1 promille avvik). Bjørn har fagbrev innen transport og flere kompetansebevis innen miljø, transport og løft/godshåndtering.
Terje Karlstad (Avdelingsleder)
Avdeling: Nes (120)
Tlf.: (+47) 992 13 350
Les mer
Tom-Erik Jakobsen (Avdelingsleder)
Avdeling: Follo (130)
Tlf.: (+47) 934 11 658
Les mer
Mariusz Kucharycz (Avdelingsleder)
Avdeling: Stord (140)
Tlf.: (+47) 975 55 578
Les mer
Bjørn Bjellerås (Avdelingsleder)
Avdeling: Agder (150)
Tlf.: (+47) 990 97 000
Les mer
Janis Repelis (Avdelingsleder)
Avdeling: Bærum (160)
Tlf.: (+47) 968 29 803
Les mer
Henning Skaug (Avdelingsleder)
Avdeling: Sandefjord (170)
Tlf.: (+47) 990 97 040
Les mer
Glenn Svensson (Avdelingsleder)
Avdeling: Askim (180)
Tlf.: (+47) 950 45 516
Les mer
Sigbjørn Aurland (Avdelingsleder)
Avdeling: Solør (190)
Tlf.: (+47) 922 19 466
Les mer
Sigvald Tjønneland (Avdelingsleder)
Avdeling: Førde (200)
Tlf.: (+47) 917 57 096
Les mer
Espen Berg Pedersen (Avdelingsleder)
Avdeling: Drammen (210)
Tlf.: (+47) 992 58 875
Les mer
Janis Repelis (Avdelingsleder)
Avdeling: Hokksund (215)
Tlf.: (+47) 968 29 803
Les mer
Mikal Mikalsen (Avdelingsleder)
Avdeling: Jæren (220)
Tlf.: (+47) 922 29 191
Les mer
Henrik Persson (Avdelningschef)
Avdeling: Sunne (510)
Tlf.: +46 (0) 72 245 88 11
Les mer
Anders Andersson (Avdelningschef)
Avdeling: Bergslagen (520)
Tlf.: +46 (0) 70 919 28 99
Les mer