Om NordRen AS

NordRen AS er en av de ledende leverandørene av tjenester knyttet til husholdningsrenovasjon i Norge. Vi konkurrerer om offentlige kontrakter innen renovasjon og andre tjenester som er beslektet. Våre tjenester utføres i hovedsak på vegne av kommuner og interkommunale selskaper. Hovedkontoret ligger på Lørenfallet i Sørum kommune.

Våre lokale avdelinger finner du her