Visjon

Selskapet har som mål å tilby effektive og miljøriktige løsninger innen avfallslogistikk og transport. NordRen AS skal være blant Nordens ledende bedrifter innen husholdningsrenovasjon og avfallslogistikk. NordRen AS skal gjennom høyt kompetente medarbeidere med lang bransjeerfaring utvikle de beste logistikkløsningene innen dette forretningssegmentet. NordRen AS skal være kundeorientert, og som en del av kvalitetsstyringen skal kundetilfredsstillelse måles og følges opp i egne prosedyrer. Vi skal være det selskapet våre kunder helst vil jobbe sammen med, og det foretrukne selskapet for renovatørene.